POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Podstawowe cele Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego https://www.moyestore.com, zwanego dalej „Sklepem Internetowym” lub „Serwisem” ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego oraz nie jest umową ani regulaminem.  W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. 

Naszym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2.  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MM Group spółka cywilna M. Wyszomierska M. Wyszomierska  z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Okólnik 9A/11, 00-368 Warszawa); wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 360-425-775, nr NIP 525-260-54-03 oraz adres poczty elektronicznej: studio@moyestore.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Sklepu Internetowego lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań MM Group s.c. wobec Użytkownika.

4.  Zasady przetwarzania danych osobowych

I  W czasie przeglądania zawartości Sklepu Internetowego, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z niego przez Użytkowników oraz ich adresy IP na podstawie analizy logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron, przeglądane treści. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

II Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.  Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter.  W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.  Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub maksymalnie do 3 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

III Katalog odbiorców Danych Osobowych wynika z zakresu usług, z jakich korzysta Klient oraz jego zgody lub przepisów prawa. W ich przetwarzaniu mogą brać udział dostawcy usług teleinformatycznych i hostingu, firmy marketingowe, przewoźnicy dostarczający przesyłki, podmioty obsługujące płatności, dostawcy usług prawniczych.

5. Zabezpieczenie Danych Osobowych

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Profilowanie

Dzięki wykorzystaniu rozwiązań i technologii takich jak pliki cookies oraz przetwarzaniu Twoich danych i zachowania w Internecie przez MM Group s.c. oraz jego partnerów, możemy zadbać by wyświetlane Ci treści lepiej odpowiadały na Twoim potrzebom. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w obszarze profilowania, analiz rynkowych i statystycznych łatwiej będzie Ci znaleźć to czego szukasz i potrzebujesz. Te treści mogą wpływać na Twoje decyzje zakupowe – dlatego propozycja jest przeznaczona dla osób mających ukończone 18 lat.

7. Uprawnienia użytkowników

I Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawy, usunięcia, przeniesienia, uzyskania kopii bądź ograniczenia przetwarzania.

II W związku z przetwarzaniem danych, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

1. Pliki Cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, czy też na karcie pamięci smartfona). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.

2. Cele przetwarzania plików cookies

I Głównym celem gromadzenia danych przez pliki cookies jest ułatwienie Klientowi korzystania z serwisu, dostosowanie do jego potrzeb i preferencji.

II Pliki cookies umożliwiają Administratorowi analizę zachowań Użytkowników oraz dopasowanie reklam do ich potrzeb i zainteresowań (w przypadku osób powyżej 18 r.ż., które wyraziły na to zgodę).

3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

I Sesyjne pliki cookies — pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

II Trwałe pliki cookies — przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

4. Uprawnienia Użytkowników

I Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

II Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie Internetowej za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania zawartości serwisu. 

III Użytkownik może cofnąć zgodę, zmienić jej zakres lub usunąć pliki cookies ze swojej przeglądarki, a także zmienić ustawienia przeglądarki by blokowała cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem pliku na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik do przeglądania serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści lub  nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu.